Sosyal Bilgiler 4. Sınıf onlarca soru ve cevap çalışma soruları

Posted on
 • 15 Aralık 2011 Perşembe
 • by
 • çalışma kitabı cevapları
 • in
 • Etiketler:

 • Sosyal Bilgiler 4. Sınıf onlarca soru ve cevap çalışma soruları
  1-Sevginin , saygının , hoşgörünün ilk öğrenildiği yer neresidir?

  a-)okul b-)ev c-)mahalle d-)arkadaş grubu

  2-Kendi adına bağımsız olarak çalışanların sosyal güvenlik kurumları hangisidir?

  a-)Bağ-Kur b-)Emekli Sandığı c-)yeşil kart d-)Sosyal Sigortalar kurumu

  3-Aşağıdakilerden hangisi yazısız kurallardandır?

  a-)Başkalarının haklarına saygılı olmak
  b-)Trafik kurallarına uymak
  c-)Kapalı yerde sigara içmemek
  d-)Kanunlara uymak

  4-Yer yüzünün tamamının veya bir bölümünün kuşbakışı görünüşünün ölçek dahilinde kağıt üzerine çizimine ne denir?

  a-)kroki b-)ölçek c-)plan d-)harita

  5- Aşağıdakilerden hangisi kıyı ovası değildir?

  a) Çarşamba Ovası b) Çukurova c) Bafra Ovası d) Muş Ovası

  6-Yazları sıcak ve kurak kışları ılık ve yağışlı geçen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir?

  a)Karadeniz b) Akdeniz c) Ege Bölgesi d) Karasal iklim

  7--Baraj Gölü olup Türkiye’ nin üçüncü gölü olma özelliğini taşıyan göl aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Van Gölü b) Tuz gölü c) Atatürk Gölü d) Beyşehir Gölü

  8-Ülkemizde nüfus artışının faydaları olarak aşağıdakilerden hangisini sayabiliriz?

  a.Barınma imkanı sağlar
  b.B) İşbulma olanakları çoğalır
  c.Yurt savunmasında yararlı olur
  d.Sağlık sorunları çözülür

  9_Yurdumuzda belirli aralıklarla yapılan nüfus sayımında aşağıdakilerden hangisi tespit edilmez?

  a)İnsan sayısı b) Çalışanların sayısı c)Evi olanların sayısı d)Askere gideceklerin sayısı

  10-Çinicilikle ilgili el sanatlarının merkezi hangi şehrimizdir?

  a) Konya b) Kütahya c) Kayseri d) Kastamonu

  Cevaplar : 1- B 2- A 3- A 4- D 5- D 6- B 7- C 8- C 9- C 10- B

  BENZER KONULAR :
   BİTKİ FİZYOLOJİSİ DERS NOTLARI...
   OSMAN GAZI VE BEYLIK...

  SOSYAL BİLGİLER

  1)Aşağıdakilerden hangisi çekirdek aileyi oluşturan bireylerden biri değildir?
  a)anne
  b)baba
  c)çocuk
  d)dede
  2)Aşağıdakilerden hangisini yapan çocuklar aile bütçelerine katkıda bulunmuş olurlar?
  a)Anne ve babasından hiç harçlık almayarak.
  b)Bir işe girip çalışarak
  c)Eşyalarını dikkatli kullanarak.
  d)Odasını kendisi toplayarak.
  3)Aşağıdakilerden hangisi toplum hayatını düzenleyen yazılı kurallardandır?
  a)kanunlar
  b)gelenekler
  c)görenekler
  d)görgü kuralları
  4)‘ Yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara yardım etmek iyi bir davranıştır.’ Bu davranış aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
  a)Tüzükler
  b)Yönetmelikler
  c)Düzen duygusu
  d)Toplumsal dayanışma
  5)Aşağıdakilerden hangisi topluma karşı görevlerimizden biri değildir?
  a)Toplumsal yardımlaşmalarda bulunmak.
  b)Kardeşimizin derslerine yardımcı olmak
  c)Başkalarının haklarına saygı göstermek
  d)İyi bir meslek sahibi olmak.
  6)Aşağıdakilerden hangisi akraba evliliklerinin sakıncalarındandır?
  a)Ailenin geçim kaynaklarının azalmasına neden olur.
  b)Köyden şehre göçlere neden olur.
  c)Aile içinde anlaşmazlıklara neden olur.
  d)Sakat çocukların doğmasına neden olur.
  7)Aşağıdaki cümlelerden hangisi demokraside özgürlüğün sınırı ile ilgilidir?
  a)Özgürlüklerimiz sınırsızdır.
  b)Özgürlükler her zaman vardır.
  c)Özgürlüklerimiz başkalarının özgürlüklerinin başladığı yerde biter.
  d)Özgürlükler kişilerin sorumlu oldukları alanlara bağlıdır.
  8)Aşağıdakilerden hangisi ‘ okulumuzu koruma ve eşyasını iyi kullanma’ ilkesine ters düşer?
  a)Okul araçlarını tutumlu kullanmak
  b)Okul duvarına yazı yazmak
  c)Açık kalan musluk ve lambaları kapatmak
  d)Bahçedeki çiçek ve ağaçlara zarar vermemek.
  9)Cumhuriyet Döneminde Türk kadınının en önemli kazanımı, aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Çocuklarını yetiştirmek
  b)Ev işlerini yapmak
  c)İş sahibi olmak
  d)Seçme ve seçilme hakkı
  10)Okulun ihtiyaçlarının daha iyi karşılanabilmesi, eksiklerin tamamlanması için okullarda kurulan kuruluş hangisidir?
  a)Okul Koruma Derneği
  b)Okul Aile Birliği
  c)Temizlik ve Düzen Kolu
  d)Okul Öğrenci Birliği
  11)Güneşten yararlanarak yönümüzü belirleme yöntemi aşağıdakilerden hangisinde tam sonuç verir?
  a)23 Mart-23 Eylül
  b)21 Mart- 21 Haziran
  c)21 Mart- 23 Eylül
  d)21 Mart-21 Eylül
  12)Aşağıdakilerden hangisi krokinin plandan farkını gösterir?
  a)Yönlerinin belirtilmesi
  b)Ölçeğinin olmaması
  c)Küçültme yapılması
  d)Kuşbakışı görünüşünün çizilmesi
  13)Aşağıdaki yöntemlerin hangisinden yararlanarak yönümüzü bulamayız?
  a)Pusuladan
  b)Kutup Yıldızı’ndan
  c)Ay’dan
  d)Güneş’in doğduğu ve battığı yerlerden
  14)Kuzey ile Batı ana yönlerin arasındaki yön aşağıdakilerden hangisidir?
  a)kuzeydoğu
  b)güneydoğu
  c)kuzeybatı
  d)güneybatı
  15)Bir yerin veya bir yapının kuşbakışı görüntüsünün belli bir oranda küçültülerek çizilmesine ne ad verilir?
  a)kroki
  b)plan
  c)çizim
  d)ölçek
  16)Bir plan ya da haritanın ölçeği, neyi gösterir?
  a)Çizilen yerlerin tarihi yapılarını
  b)Çizilen yerlerin yerşekillerini
  c)Çizilen yerlerin kaç kez küçültüldüğünü
  d)Çizilen yerlerin uzunluğunu
  17)Yüzünü doğuya dönüp kollarını yana açan bir çocuğun, sol kolunun gösterdiği yön hangisidir?
  a)Kuzey
  b)Güney
  c)Doğu
  d)Batı
  18)Aşağıdakilerden hangisinin iyi bir adreste bulunmasına gerek yoktur?
  a)Alıcının posta kod numarası
  b)Alıcının ilçe ve il adı
  c)Alıcının cadde, sokak adı
  d)Alıcının yaptığı işin adı
  19)Bir odanın 1/50 ölçekli planı çiziliyor. Bu odanın gerçek boyu 900 cm ise, bu uzunluk planda kaç cm ile gösterilmiştir?
  a)18
  b)19
  c)20
  d)21
  20)1/200.000 ölçekli bir harita üzerinde 8 cm ile gösterilen iki şehir arası uzaklık gerçekte kaç km’dir?
  a)15
  b)16
  c)25
  d)26  BAŞARILAR DİLERİM.

  -1-Bir yerin dağlarını, ovalarını, akarsu ve göllerini bir arada gösteren haritaya ne ad verilir?
  A-Siyasi harita B-Fiziki harita C-Turizm haritası D-Bölgeler haritası

  S-2-Çevresine göre çukurda kalmış geniş düzlüklere ne denir?

  A-Plato B-Yayla C-Ova D-Vadi

  S-3-İstanbul aşağıdaki bölgelerden hangisinde yer alır?

  A-Doğu Anadolu Bölgesi B-Ege Bölgesi

  C-Karadeniz Bölgesi D-Marmara Bölgesi
  S-4-Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuş bakışı görünüşünün belli oranda küçültülerek düzlem üzerine çizilmesine ne denir?
  A-Kroki B-Ölçek C-Harita D-Plan
  S-5-Bir ülkenin il, bölge ve diğer ülkelerle olan sınırlarını gösteren harita aşağıdakilerden hangisidir?
  A-Siyasi harita B-Bölgeler haritası C-Fiziki harita D-İklim haritası
  S-6-Aşağıdakilerden hangisi özel harita değildir?

  A-İklim haritası B-Nüfus haritası C-Karayolları haritası D-Fiziki harita
  S-7-Aşağıdaki bölgelerimizden hangisinin denize sınırı yoktur?

  A-Marmara bölgesi B-İç Anadolu Bölgesi C-Akdeniz Bölgesi D-Ege Bölgesi
  S-8-İlkbaharda yeşeren ve yaz sıcaklığının başlaması ile sararıp kuruyan doğal bitki örtüsü nedir?

  A-Koru B-Fundalık C-Maki D-Bozkır
  S-9-Aşağıdakilerden hangisi bölgemizin dağlarından değildir?

  A-Ağrı Dağı B-Uludağ C-Palandöken Dağı D-Süphan Dağı
  S-10-Atatürk Barajı hangi nehrimiz üzerinde kurulmuştur?
  A-Fırat Nehri B-Dicle Nehri C-Çoruh Nehri D-Meriç Nehri


  Evler arasındaki dar ve kısa yollara ne ad verilir?

  a-mahalle b-sokak c-semt d-cadde

  Sağ kolumuzu doğuya uzattığımızda ön tarafımız hangi yön olur?

  a-kuzey b-güney c-batı d-kuzeybatı

  Aşağıdaki yöntemlerden hangisinden faydalanırsak yönümüzü bulamayız?

  a-Güneş’in doğup battığı yerlerden

  b-Kutup Yıldızı’ndan

  c-Pusuladan

  d-Ay’dan

  Bir yerin veya bir yapının kuş bakışı görünüşünün, belli oranda küçültülerek çizilmesine ne ad verilir?

  a-çizim b-ölçek c-plân d-kroki

  Memurlara hangi kurum sosyal güvenlik yardımı sağlar?

  a-Bağ-Kur b-Yeşil Kart c-Emekli Sandığı d-Sosyal Sigortalar Kurumu

  6.Yön bulmada yararlanılması gereken en doğru yöntem hangisidir?


  a-Kutup Yıldızı b-pusula c-Güneş’in doğduğu yer

  d-Güneş’in battığı yer

  7.Depremlerin şiddetini ölçen alet hangisidir?


  a-termometre b-sismograf c-teleskop d-barometre

  8.Sokakların birleştiği ana yollara ne denir?


  a-bulvar b-semt c-cadde d-mahalle

  9.Aşağıdakilerden hangisi toplum hayatını düzenleyen yazısız kurallardandır?


  a-düğüne gitmek

  b-hırsızlık yapmamak

  c-seçimlerde oy vermek

  d-okula gitmek
  10.Pusulanın koyu renkli ucu her zaman hangi yönü gösterir?


  a-kuzeyi b-güneyi c-doğuyu d-batıyı,

  11.Mahalleyi kim yönetir?


  a-belediye başkanı b-kaymakam c-muhtar d-vali

  Gerçekte 5 kmolan bir yol 1 ölçekli bir haritada kaç cm olmalıdır?
  50 000
  a- 25 cm b- 10 cm c- 15 cm d- 1 cm

  Bizim kullandığımız takvim çeşidi han-gisidir?

  a) Milat takvim b) Hicret takvimi c) güneş takvimi d) Rumi takvim

  Ülkemizin batısında yer alan bölgenin adı nedir?

  a.Marmara Bölgesi
  b.Ege Bölgesi
  c.Karadeniz Bölgesi
  d.İç Anadolu Bölgesi
  15. Aşağıdaki illerden hangisi Marmara Bölgesi’nde yer almaz?
  a.Kırklareli
  b.İstanbul
  c.Edirne
  d.Konya
  16. Çok sayıda haritanın bir kitap şeklinde ciltlenmiş şekline ne denir?
  a.Atlas
  b.Nokta
  c.Ölçek
  d.Düzlem
  Köyden daha büyük yerleşim birimlerine ne ad verilir?
  a.Kent
  b.Eyalet
  c.İlçe
  d.Kasaba
  18.Marmara Bölgesi ülkemizin neresinde yer alır?
  a.Kuzey
  b.Güney
  c.Kuzeybatı
  d.Kuzeydoğu
  19.Aşağıdaki hangi ülke ile Marmara Bölgesinin sınırı vardır?
  a.Suriye
  b.Bulgaristan
  c.Ermenistan
  d.Gürcistan
  20.Aşağıdaki ülkelerden hangisi sınır komşumuz değildir?
  a.Yunanistan
  b.Bulgaristan
  c.Irak
  d.Avusturya
  21.Ülkemizin güneyinde yer alan denizin adı nedir?
  a.Marmara Denizi
  b.Akdeniz
  c.Karadeniz
  d.Ege Denizi
  22.Bir yerin dağlarını, ovalarını, nehirlerini ve göllerini gösteren haritalara ne ad verilir?
  a.Siyasi harita
  b.Büyük ölçekli harita
  c.Fiziki harita
  d.Orta ölçekli harita

  SOSYAL BİLGİLER

  1-)Sosyal Sigortalar Kurumu aşağıdaki meslek gruplarından hangisinin sosyal güvenliğini sağlar?
  a-)Memurların b-)İşçilerin c-)Askerlerin d-) Esnaf ve sanatkarların

  2-)Aşağıdakilerden hangisi çekirdek aileyi oluşturan fertlerin biridir?
  a-)Büyük baba b-)Babaanne c-)Teyze d-)Çocuklar

  3-)Öğrenciler Sosyal Bilgiler dersinde sınıflarının kuşbakışı görünüşünü, kabataslak kağıt üzerine çiziyorlar.
  Öğrencilerin çizimine ne ad verilir?
  a-)Plan b-) Harita c-) Kroki d-)Ölçek

  4-)Kuzey ile kuzeydoğu arasındaki açı kaç derecedir?
  a-)90 b-)180 c-)45 d-)150

  5-)Yurdumuzda ormanlık alanların en geniş yer kapladığı bölge hangisidir?
  a-)Karadeniz Bölgesi b-)İç Anadolu Bölgesi
  c-)Akdeniz Bölgesi d-)Ege Bölgesi

  6-)Çevresine göre alçakta kalan ve genellikle alüvyonlarla örtülü geniş düzlüklere ne denir?
  a-)Plato b-)Yayla c-)Ova d-)Dağ

  7-)Yurdumuzda hızlı bir nüfus artışı görülmektedir. Aşağıdakilerin hangisi nüfus artışının bir nedeni
  değildir?
  a-)Doğum oranının fazla olması
  b-)Başka ülkelere göçlerin azalmış olması
  c-)İzlenen sağlık politikaları sonucunda ölümlerin azalması
  d-)Köylerden kentlere göçlerin yaşanması

  8-)Atatürk Barajı, hangi nehir üzerinde yer alır?
  a-)Kızılırmak b-)Fırat c-)Yeşilırmak d-)Sakarya

  9-)Aşağıdakilerden hangisi ormanların azalmasının nedenlerinden biri değildir?
  a-)Keçilerin otlatılması b-)Orman yangınları
  c-)Yakacak temini için ağaçların kesilmesi d-)Ağaç dikimi

  10-)Hangi iklim tipinde gece ile gündüz, yaz ile kış arasındaki sıcaklık farkı oldukça fazladır?
  a-)Karasal iklim b-)Karadeniz iklimi c-)Akdeniz iklimi d-)Ekvator iklimi  CEVAPLAR

  1-)b 2-)d 3-)c 4-)c 5-)a 6-)c 7-)d 8-)b 9-)d 10-)a

  Sosyal bilgiler
  1- Aşağıdakilerden hangisi anne ve babanın evliliği ile kurulur?
  A) akrabalık B) aile C) dayanışma D) kültür
  2- Çocuk ilk hayat deneyimlerini nerede kazanır?
  A) okulda B) mahallede C) ailede D) işte
  3- Aşağıdakilerden hangisi yazılı toplumsal kurallardandır?
  A) gelenek B) töre C) tüzük D) ahlak kuralları
  4- Aile ile ilgili işlerden hangisi sorumludur?
  A) baba B) anne C) çocuklar D) ailedeki herkes
  5- Aşağıdakilerden hangisiyle yönümüzü en iyi şekilde buluruz?
  A) güneş B) kutup yıldızı C) pusula D) karınca yuvası
  6- Köy çeşmesi aşağıdakilerden hangisine aittir?
  A) muhtar B) öğretmen C) bütün köylüye D) köyden birine
  7- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Yazılı kuralları çiğnemeliyiz.
  B) Yazısız kuralları çiğnememeliyiz.
  C) Elimizdeki çöpü herhangi bir yere atmalıyız.
  D) Okul kurallarının hepsine uymamalıyız.
  8- Aşağıdakilerden hangisi okulda amirdir?
  A) müdür B) baba C) öğretmen D) veli
  9- Aşağıdakilerden hangisi geniş caddelere denir?
  A) bulvar B) cadde C) semt D) kavşak
  10- Canlı ve cansız varlıkların bir arada bulunduğu ortama ne denir?
  A) çevre B) mahalle C) ülke D) köy

  Cevap anahtarı
  1-B, 2-C, 3-C, 4-D, 5-C, 6-C, 7-B, 8-A, 9-A, 10-A

  4. SINIF
  SOSYAL BİLGİLER SORULARI
  Aile ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ?

  İlk eğitim yuvası ailedir.
  Aile, bir kadın ile bir erkeğin evlenmesiyle oluşur.
  Aile en küçük topluluktur.
  Ailede mutluluğun en önemli kaynağı zengin olmaktır.
  2.Demokrasi yönetiminin temel şartı aşağıdakilerden hangisidir ?

  A. kibar ve nazik olmak B. Çalışkan olmak
  C. seçimle görev almak D. Kurallara uymak

  Aşağıdakilerden hangisi, köyün ortak malları arasında yer almaz ?

  A. köy kahvesi B. Köy odası C. Okul D. Köy çeşmesi

  Ülkemizde, aşağıdaki yöntemlerden hangisi, farklı yönü göstermektedir?

  A. pusula B. Çubuk metodu C. Minarelerin kapısı D. Kutup yıldızı

  Aşağıdakilerden hangisini, yön bulmada kullanmayız ?

  A. pusula B. Termometre C. Güneş D. Karınca yuvaları

  Gerçekte 90 m olan uzunluk, 6 cm olarak gösterilen haritanın ölçeği nedir ?

  A. 1/1500 B. 1/150 C. 15 D. 1/1 500 000

  Aşağıdakilerden hangisi tüm haritalarda gösterilir ?

  A. göller B. Ölçek C. Enlem ve boylam D. Ekvator

  Aşağıdakilerden hangisi, orta ölçekler arasında yer almaz ?

  A. 1/ 250 000 B. 1/350.000 C. 1/450.000 D. 1/550.000

  Aşağıdakilerden hangisi hızlı nüfus artışının oluşturduğu sorunlar arasında yer almaz ?

  A. okul ve öğretmen B. Barınma ve alt yapı (kanalizasyon )
  C. yurt savunması D. İş bulma ve işsizlik

  10.Sebzelerin mevsiminden önce veya sonra yetiştirilmesine turfandacılık adı verilir. Turfandacılık yurdumuzda en fazla hangi bölgemizde yer almaktadır ?

  A. Karadeniz Bölgesinde B. Akdeniz Bölgesinde
  C. Doğu Anadolu Bölgesinde D. Marmara Bölgesinde


  4.SINIF SOSYAL BİLGİLER SORULARI
  1.Aşağıdakilerden hangisi görgü kuralı değildir?
  A) Taşıtlarda yaşlılara yer vermek
  B) Trafik kurallarına uymak
  C) Büyüklerin sözünü dinlemek
  D) Büyüklerin elini öpmek
  2 En küçük yerleşimi birimi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İl B)İlçe C) Kasaba D) Köy
  3. Aşağıdakilerden hangisi ana yön değildir?
  A) Kuzey B) Kuzey batı C) Güney D) Doğu
  4. Kutup Yıldızının diğer adı nedir?
  A) Samanyolu B) Gök cismi C)Demirkazık D)Yerküre
  5. Aşağıdakilerden hangisi kıyı ovalarımızdan biri değildir?
  A) Çukurova B) Yüksekova C) Bafra ovası D) Gediz ovası
  6.Aşağıdaki hangi gölümüzün suyu sodalıdır?
  A) Tuz Gölü B) Abant Gölü C) Van Gölü D) Sapanca Gölü
  7. Aşağıdakilerden hangisi Maden Devrinin bölümlerinden biri değildir?
  A) Bakır Devri B) Yontma Taş Devri C) Tunç Devri D) Demir Devri
  8. Tarihte bilinen ilk Türk Devleti hangisidir?
  A) Kutluk Devleti B) Uygur Devleti C) Göktürk Devleti D) Büyük Hun Devleti
  9. Aşağıdakilerden hangisi yazıyı ilk kullanan Türk Devletidir?
  A) Kuzey Hun Devleti B) Uygur Devleti C) Güney Hun Devleti D) Göktürk Devleti
  10. Hunların bilinen ilk hükümdarı kimdir?
  A) Mete B) Teoman C) Kül Tekin D) Bilge Kağan


  SOSYAL BİLGİLER
  1- 1 ölçekli bir planda 2 cm’lik bir uzunluk gerçekte kaç km’dir?
  A-) 2 km B-) 6 km C-) 8 km D-) 10 km
  2- 1 ölçekli bir planda iki semt arası uzaklık 20 km’dir.Bu uzaklık planda kaç cm olarak gösterilir?
  A-) 2,5 cm B-) 4 cm C-) 8 cm D-) 16 cm
  3- Aynı büyüklükte kağıt üzerine çizilmiş planlardan hangisinde ayrıntı daha fazladır?
  A-) Okulun planı B-) Semtimizin planı
  C-) Çalışma odamızın planı D-) Karabük ilinin planı
  4- Güneş’ten faydalanarak yönümüzü belirleme yöntemi , aşağıdaki tarihlerin hangisinde tam sonuç verir?
  A-) 21 Mart - 21 Eylül B-) 21 Haziran – 23 Eylül
  C-) 21 Mart – 23 Eylül D-) 23 Mart – 23 Eylül
  5- Fiziki haritalarda deniz seviyesinden orta yükseklikteki yerler , hangi renkle gösterilir?
  A-) Koyu kahverengi B-) Yeşil
  C-) Açık kahverengi D-)Mavi
  6- Ankara aşağıdaki bölgelerden hangisinde yer alır?
  A-) İç Anadolu Bölgesi B-)Ege Bölgesi
  C-) Marmara Bölgesi D-) Karadeniz Bölgesi
  7- İlkbahar yağışları ile yeşeren ve yaz sıcaklığının başlaması ile sararıp kuruyan doğal bitki örtüsüne ne denir?
  A-) Koru B-) Bozkır C-) Orman D-)Maki
  8- Aşağıdaki bölgelerden hangisinin denize kıyısı yoktur?
  A-) Marmara Bölgesi B-) İç Anadolu Bölgesi
  C-) Ege Bölgesi D-) Karadeniz Bölgesi
  9- Atatürk Barajı hangi nehrimiz üzerinde kurulmuştur?
  A-) Dicle B-9 Sakarya C-) Fırat D-) Kızılırmak
  10- İlimizde hangi tip iklim görülmektedir?
  A-) Kara iklimi B-) Akdeniz iklimi C-) Karadeniz iklimi D-) Hepsi

  0 yorum:

  Yorum Gönder

   
  Copyright (c) 2010 aygunhoca
  Sponsored by : Fastoyun