Fen ve Teknoloji çk 4 sınıf 2. ünite maddeyi tanıyalım

Posted on
 • 15 Aralık 2011 Perşembe
 • by
 • çalışma kitabı cevapları
 • in
 • Etiketler:

 • Fen ve Teknoloji çk 4 sınıf 2. ünite maddeyi tanıyalım
  2. ÜNİTE: MADDEYİ TANIYALIM
  KONU: Maddenin Değişimi
  Doğa Olayları Maddeyi Değiştirir
  Anadolu'nun dünyaca ünlü peri bacalarının nasıl oluştuğunu biliyor musunuz? Rüzgârlar yumuşak toprak kısımlarını aşındırarak görülen tepecikleri oluşturmaktadır. Tepelerdeki kayalar daha sert bölgelerdir ve rüzgârla fazla aşınmazlar. Böylelikle doğa harikası peri bacaları oluşur.
  İnsanların madde üzerindeki etkileme gücü çok eski zamanlara dayanır. İnsanlar tarih öncesi zamanlardan beri maddeleri işleyip kullanmaktadır. Taşı sivrilterek yontma taş devrini başlatmışlardır. Buradaki amaçları keskin taşları avcılıkta kullanmaktır. Günümüzde insanların bu değiştirme gücü çok daha fazladır. Bugün insanlar dağları delerek tüneller açabilmekte; yollar yapabilmektedir. Ayrıca ihtiyaçlarına göre maddeleri şekillendirerek yeni aletler üretmektedirler.
  İnsanlar bazen doğada bulunan maddeleri işlemek yerine aynı özelliklerde yeni maddeler hazırlamaktadırlar. Hazırlanan bu maddelere yapay madde adı verilmektedir.
  Evimizde kullandığımız birçok plastik kap bulunmaktadır. Bu kaplar eskiden hangi maddelerden yapılmakta idi? Plastik pet şişeler en çok kullandığımız maddelerden biridir ve doğada bulunmaz, insanlar tarafından hazırlanır.

  1. Maddelerin sadece dış görünüşlerinde meydana gelen değişmeye ne isim verilir?
  A) Dolaylı değişim                  B) Kimyasal değişim
  C) Matematiksel değişim      D) Fiziksel değişim

  2. Aşağıdakilerden hangisi yapay bir maddedir?
  A) Süt         B) Zeytinyağı         C) Mermer          D) Plastik

  3. Doğa olayları ile maddeler çoğu zaman değişime uğramaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu değişime örnektir?
  A) Arabadaki benzinin bitmesi               B) Mıknatısın demiri çekmesi
  C) Yemeğin pişmesi                                D) Kayaların parçalanması

  4. Elektrik kesintisini olma ihtimaline karşı insanlar evlerinde mum bulundururlar.
  Mum ile ilgili olarak aşağıda verilen açıklamalardan hangisi doğrudur?
  A) Yapay bir maddedir.                                B) Doğal bir maddedir.
  C) Kendiliğinden ışık yayar.                         D) Kullanıldığında kimyasal değişim geçirir
  5. Aşağıdaki olaylardan hangisi, açık havada bulunan bir maddeyi değiştirmez?
  A) Rüzgârın hızlı esmesi                                 B) Havanın soğuması
  C) Sütün ekşimesi                                           D) Yağmurun yağması

  6. Aşağıdaki olaylardan hangisi kimyasal değişime örnektir?
  A) Bir çocuğun kıyafetlerini değiştirmesi.                 B) Ağaçtaki eriklerin yere düşmesi.
  C) Fırında börek pişirilmesi.                                        D) Suyun kaynatılması.

  7. Doğal kaynaklarla ilgili olarak aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?
  A) Bittikçe doğada yeniden oluşurlar.                     B) Dünyadaki miktarları sınırlıdır.
  C) Kullanılırken tutumlu olunmalıdır.                       D) İslenmiş maddelerdir
  Aşağıda verilen cümlelerin başına doğru ise (D), yanlış İse (Y) harfini yazınız.
  1. ( ) Altın yüzük işlenmiş bir maddedir.
  2. ( ) Bakır tel yapay, bakır doğal maddedir.
  3. ( ) Petrol doğal madde, benzin, işlenmiş maddedir.
  4. ( ) Her ürünün yapımında amaca uygun maddeler kullanılır.
  5. ( ) Kağıt yapımında kullanılan ağaç doğal bir maddedir.
  6. ( ) Peri bacaları depremlerin sonucunda oluşur.
  7. ( ) Toprağın oluşumunda yağışların ve ani sıcaklık değişimlerinin etkisi vardır.
  8. ( ) Sofra tuzu işlenmiş bir maddedir
  Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları, verilen uygun kelimelerle doldurunuz.

  toprak -doğal maddeler -kimyasal -işlenmiş
  doğallığını –ham- doğa olayları -amaca

  1.Doğadan olduğu gibi ya da çok fazla yapısal değişikliğe uğramadan elde edilmiş maddelere …………………………………….. denir.
  2. Doğal bir maddenin işlenerek şeklinin değiştirilmesi o maddenin ……………………………... kaybettirmez.
  3. Bir maddenin işlenmesi sürecinde yapısında meydana gelen değişime……………………………. değişme denir.
  4. Kullandığımız eşyaların yapımında……………………………….. uygun maddeler kullanılır.
  5. Doğal maddelerin çeşitli işlemlerden geçirilerek kullanıma uygun hale getirilmesi ile elde edilmiş maddelere………………………………. madde denir.
  6. Bir eşyanın yapımında kullanılan madde ya da maddelere …………………madde denir.
  7. Yağışlar, rüzgar, ani sıcaklık değişimi gibi ……………………………… maddeleri değiştirir.
  8. ……………………… kayaçların doğa olaylarının etkisi ile parçalanması sonucunda oluşur.
  dersimiz.com

  0 yorum:

  Yorum Gönder

   
  Copyright (c) 2010 aygunhoca
  Sponsored by : Fastoyun