Pasifik Yayınları 8. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Tüm Cevaplar

Posted on
 • 29 Aralık 2011 Perşembe
 • by
 • çalışma kitabı cevapları
 • in
 • Etiketler:
 • Pasifik Yayınları 8. Sınıf  Matematik Çalışma Kitabı Tüm Cevaplar
  çalışma kitabı cevapları

  pasifik yayınlarıdır...
  sayfa 32 :

  1. soru =
  a. değer
  b. doğrudur.
  c.özdeşlik
  ç. 1
  2. soru= xkare-4x-5=xkare-3x+5 hayır bu bir denklemdir. Çünkü sadece bazı değerler verebiliyoruz x'e bu yüzden denklem olacak..
  3. soru=
  a. Y çünkü x2e vereceğimiz her değerde eşitlik sağlanıyor.
  b.D
  c.D
  ç.D

  4. soru
  D şıkkı olacak,, xkare+4x+4=xkare+2x+4 çünkü,,

  sayfa 40:
  soru-27=100/4=25 yapıyor
  soru 28=c şıkkı
  x-1) - y(x-1) şeklinde

  soru-29= çk={-15/36}

  soru-30= Çk={-18}

  sayfa-41 : (pasifik)
  31. soru :Çk={ - 1/2 }

  32. soru : Çk= {9/4 }

  33. soru x=6/5

  sayfa42
  soru-34 C şıkkı olacak. 8x-1= 3x-6 5x=-5 x=-1 oluyor.
  soru-35 A şıkkı 4xkare+1/4xkare=27
  soru 36 A şıkkı olacak..
  sayfa-23
  1. soru 4kök 6 olacağından,, 4.6=24

  2. soru a=6 b==2 c=3 d=5 (6.3). (2.5)
  ------------- = 90
  2
  3. soru = 3 olacak

  4. soru B şıkkı olacak


  pasifik yayınları sayfa 19da soru 5ve 7

  5. soru = a.a=13.225
  akarenin kökü=13225
  a= 5. 2üzeri3=115 çıkıyor. (bir önceki işlemde üs ve karekök vardı yazsamda anlamazdın.)

  7. soru 4 < kök 19 < 5
  4.3 olacak..

  SAYFA-38 :
  Soru-21 : B şıkkı
  Soru 22 : 1) d ile eşleşiyor.
  2) a ile
  3) ç
  4) b ile..
  soru-23 :
  a. (3a+9)(a+3)
  b.(5xy+1).(5xy-1)
  c.x(x+2)-y(y+6)-8
  ç. (a+b)nin karesi
  d.(a-3)ün karesi
  e.(1-x).(1+x)


  SAYFA-39

  soru-24:
  B şıkkı
  Soru 25:
  B şıkkı :16xkare+24x+9 yani
  Soru 26 D şıkkı

  SAYFA - 24
  5. soru= Kök 75 = (yaklaşık olarak eşit ama) 8.7 olacak
  6. soru kök 28 olur.
  7. soru= D şıkkı olacak..
  8. soru= 5/6 +12/6 =17/6 =)

  Sayfa 25
  Soru-9:
  19/10 * 10/16 = 19/16
  Soru-10:
  a) 4/5 b)25/10
  c) 13/10 ç) kök içinde 121/10

  soru-11= D şıkkı olacak

  sayfa 26:

  soru 12 : A şıkkı
  soru 13: 1/9 olacak
  Soru 14 : 49 olacak

  sayfa 27 :

  soru15 : 2/625 olacak
  soru-16 : 32 olacak
  soru - 17 : 7kök3 olacak
  soru-18 = kök 36 =6 olacak

  sayfa- 28 :

  soru 19 :
  a. karesi alınarak
  b. tabanların
  c. bölme

  soru-20 :
  C şıkkı cevap

  soru-21= 2+3-5=0 olacak.. =)
  soru-22:3/2 olacak..

  sayfa 29 :
  1. soruyu anlamadım..
  soru - 2 :a. şıkkı_Geometrik dizi olacak

  b.sıkkı__7. adımı=320 10.adımı=2560
  2560dan sonra -->5120 ,, 10240 ,, 20480
  ,, 40960 ,,81920

  3. soru : a.fark
  b. aritmetik
  c. fibonacci
  ç.altın oran
  d. ortak fark

  4. soru :
  a.)aritmetik dizi..
  b.)23. adım= 52 ,, 35. adım=76
  47. adımda=100
  c.) hiçbir adımda olmaz..

  Sayfa-31:
  5. soru
  üçgenik sayılar denir.
  8. adımda 36 üçgen
  6. adımda 21 üçgen

  6. soru : fibonacci= 3,5,8,13,21,34,55,89
  SAYFA-50 :

  SORU-1:
  a.4(x-7)+8 >20
  b.5x-12 < 3x+4
  c.3(x+4)<x+20
  ç.5x-5 küçük eşit 15

  2. soru :
  2x-1 büyük eşit 5
  2x büyük eşit 6
  x büyük eşit 3 olur
  0 olmayan tarafı olacak

  YANİ x=3 doğrusunu çizin sol
  tarafı karalayın

  SAYFA-51:
  3. soru :
  3x-1<14
  3x<15
  x<5 yani en fazla 4 olabilir.
  C ŞIKKI

  soru - 4 :
  her birinin paydasını 4 eşitler ve onları
  götürürüz
  bu durumda;
  2x > x+2 olur
  x>2 olur yani D şıkkı

  soru-5 : Y,D,D
  soru-6 : KERim 79 kilo
  tahteravalli sağ tarafa doğru aşağı iner

  SAYFA - 52 :
  SORU-7: 6x-y>-5
  a.y
  b.y
  c.d
  ç.y

  soru-8 :
  1. yere xbüyükeşit 7
  2. yere x>9 olur çünkü - ye bölüyoruz
  işaretin yönü değişir
  3. yere x küçük eşit -9 olacak..

  SAYFA-53 :
  9.soru:
  D şıkkkı olacak
  çözülecek bir tarafı yok şıklardan gidecek

  10. soru
  2x+3y=6
  4x+y=2

  -4x+-6y=-12
  4x +y =2
  _____________
  -5y=-10
  y=2 xde denersek 0 oluyor

  yani 0,2 A şıkkı

  11. soru :
  yapamadım ne yazıkki..

  SAYFA-54 :
  12. soru:
  A ŞIKKI

  13. soru
  C şıkkı olacak

  sayfa 55 :
  soru 14=
  TAM SAYI DİYOR :
  a en büyük : 5
  b en büyük 9 olabilir.
  yani a+b = 14 olabilir en fazla A ŞIKKI

  SORU-15 :
  2x-y küçük = -3
  x=0 için y=3
  y=0 için x=- 3/2 olur.
  0 a 0 olmadığı için 0 tarafı değilde diğer tarafı taranır.
  RESİMİ KOYAMADIĞIM için ÖZÜR DİLERİM

  soru-16 :
  3 olacak çünkü 3'ü yanlı geçirmiş.
  yani C şıkkı

  SAYFA - 56:
  soru-1:
  C(5,3) = 10

  SORU-2 :
  C(13,7)=c(13,6)

  13.12.11.10.9.8
  ----------------
  6.5.4.3.2.1

  oda 132.13 yani
  1706 yapıyor.
  C ŞIKKI

  3. soru
  C(8,5)=C(8,3)

  8.7.6
  ------
  3.2


  o da 8.7den 56 yapaar


  ilk terim 4 ortak çarpanı 8 olan aritmetik diziyi oluşturarak 40 terimi bulun

  4,
  32,
  256,
  2048,
  16384,
  131072,
  1048576,
  8388608,
  67108864,
  536870912,
  4294967296,
  34359738368,
  274877906944,
  2199023255552,
  17592186044416,
  140737488355328,
  1125899906842624,
  9007199254740992,
  72057594037927940
  576460752303423500
  4611686018427388000
  Sayfa-68:
  Soru-5:
  İ.T.S = (Karekök içinde) 400 / 4 den kök 100 yapar oda = 10.a

  Yani İ.T.S nin sapması 10

  A.T.S = (karekök içinde) 400/5 den kök seksen yapar oda 4kök5tir.

  Bunları karşılaştırırsak A.T.S Sapması küçük olduğundan ve örnekleminin
  fazla olmasından dolayı iyileşme süresi daha kısadır..


  Soru-6:
  Aritmetik ortalaması= 80 dir.

  Her bir verinin Aritmetik ortalamadan farkını buluruz ve onu toplam
  veri sayısının 1 eksiğine böleriz ve bu durumda ;
  (kök içinde) 1800/6 olur
  oda kök üç yüze eşit olur Yani D şıkkı (:
  Sayfa-69

  Soru-7:
  Her iki şirketinde aritmetik ortalaması 5.
  A şirketinin sapması kök 5 oluyor.
  nasıl bulduk??
  Aritmetik ortalamadan(5ten) her veriyi çıkarttık ve toplam
  veri sayısının 1 eksiğine böldük (:

  B şirketinin sapması da kök26 / 2
  (iki kök içinde değil)

  Bu durumda B şirketinin sapması büyük olduğundan kar yüzdesi de fazla olmuş olur..

  Soru-8:
  Aslında arkadaşlar Böyle sorularda sürekli Sapmasını hesaplayın diyor ya
  Ben size direk bir tavsiye vereyim.
  Gerçi bileniniz de vardır ama yinede söyleyeyim hangisinin;
  Büyük sayısından küçük sayısını çıkardığımızda (aralığını buld.)
  en büyükse onun sapması büyüktür.

  emraha bakın ; veri aralığı 5
  Merte bakın ; 2

  Hangisininki büyük Emrah'ın..
  Ozaman emrah en çok çalışıyor demektir..

  Sayfa-69:

  Soru-7:
  a şirketinin sapması kök5
  b şirketininki ise kök25/2

  b şirketinin karı daha fazla

  Soru-8:
  emrahınki 5
  mertinki 2 olduğundan emrah daha çok çalışıyor.

  Sayfa-70:
  Soru-9:
  Mod(tepe değer) : 12
  Aritmetik ortalama= 16
  Sapması=23

  Acele yazdığım için çok açıklayamıyorum

  Soruu-10:
  kendiniz yapabilirsiniz.
  Soru-11: C şıkkı
  Sayfa-71:
  Soru-12:
  a.
  D şıkkkı 3/8=x/100
  16,666 diye gidiyo oda D şıkkına eşittir.

  b. 180/4 ten 45 olur.  soru 14=
  TAM SAYI DİYOR :
  a en büyük : 5
  b en büyük 9 olabilir.
  yani a+b = 14 olabilir en fazla A ŞIKKI

  SORU-15 :
  2x-y küçük = -3
  x=0 için y=3
  y=0 için x=- 3/2 olur.
  0 a 0 olmadığı için 0 tarafı değilde diğer tarafı taranır.


  soru-16 :
  3 olacak çünkü 3'ü yanlı geçirmiş.
  yani C şıkkı

  0 yorum:

  Yorum Gönder

   
  Copyright (c) 2010 aygunhoca
  Sponsored by : Fastoyun