Kategoriler

 • 29 Aralık 2011 Perşembe
 • by
 • çalışma kitabı cevapları

 • Kategoriler


  Devamını Oku...

  İletişim

 • by
 • çalışma kitabı cevapları
 • Aşağıdaki Bölümü Kullanarak Bizimle İletişime Geçebilirsiniz
  Devamını Oku...

  Faydalı Linkler

 • by
 • çalışma kitabı cevapları

 • Türkçe, İngilizce, Matematik, Fen ve Teknoloji, Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi, Sosyal Bilgiler derslerinin çalışma kitabı cevapları konu anlatımları, dökümanları

  aygunhoca.com

  fencalismakitabi.blogspot.com

  ingilizcecalismakitabi.blogspot.com

  inkilapcalismakitabi.blogspot.com

  matematikcalismakitabi.blogspot.com

  sosyalcalismakitabi.blogspot.com

  turkcecalismakitabi.blogspot.com

  vatandaslikcalismakitabi.blogspot.com

  tarihharitasi.blogspot.com

  turkiyeharitalar.blogspot.com

  dunyaharitalar.blogspot.com

  biyografisitem.blogspot.com

  inkilapcalismakitabi.blogspot.com
  Çalışma Kitapları Cevapları,Ders Kitabı Cevapları, Çk, Türkçe, Matematik, Fen Teknoloji, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Almanca, Fransızca, Din Kültürü Ahlak Bilgisi, Arapça, Tüm Dersler, Meb Yyaınları, Pasifik, Gökçen, Zambak, Yıldırım, A yayınları, Atlantik, Dörtel, İmyay, Gizem, Meram Yayınları, Ada, Ekoyay, Bilgetürk, Anıttepe, Altın Kitaplar, Canmatematik, Yayını, çklar, cevaplar,cevabı,sayfa, çalışma kitabı,4-5-6-7-8. Sınıflar,
  Devamını Oku...

  Omurgalı ve Omurgasız Hayvanların Üremesi

 • by
 • çalışma kitabı cevapları
 • Omurgalı Hayvanların Üremesi
  Omurgalı hayvanların tümü, insanlarda olduğu gibi eşeyli ürerler. Bütün omurgalılarda erkek ve dişi bireyler vardır.

  Memeli Hayvanlar:Yumurta dişi bireyin üreme sistemi içinde döllenir. Buna iç döllenme denir. Embriyo burada oluşur ve yavru ilk etapta burada gelişir. Yavrular ilk günlerde dişi hayvanın meme bezlerinden salgılanan süt ile beslenir. Memelilerde analık duygusu çok gelişmiştir. Çünkü yavru sayısı çok değil ve yavrular bakıma muhtaçtır.

  Kuşlar: Memeli hayvanlar gibi yumurta hücresi dişi üreme organında döllenir. Embriyo burada oluşur. Ancak, çevresi besin ve sert bir kabukla sarılan embriyo daha sonra dışarı çıkarılır. Kuşlar yumurtanın üzerine yatarak sıcak tutarlar. Bu olaya kuluçkaya yatma denir. Yavru gelişip, ana babasına benzer bir duruma geldiğinde kabuğu kırarak dışarı çıkar.
  Nesillerini sürdürebilmek için kuşlar da yavrularını beslemek, korumak zorundadır.

  Sürüngenler: Zigot, iç döllenme ile oluşur. Onlar da kuşlar gibi yumurtlar, ancak genellikle yavruları ile ilgilenmezler. Birçok sürüngen çok sayıda yumurta yapar. Yumurtalarını sıcak ve güvenli yerlere bırakır, kuluçkaya yatmaz. Yumurta içindeki besinler sayesinde gelişen embriyodan, anne babasının benzeri yavru çıkar. Yavrular yumurtadan çıktıktan sonra kendi başlarının çaresine bakmak zorundadır.

  İki Yaşayışlılar: Kurbağa ve su semenderleri iki yaşayışlılar (amfibiler) grubuna girerler. Onlara bu ismin verilmesinin sebebi, yaşamlarının bir bölümünü su içinde, bir bölümünü de karada geçirmeleridir. Suda solungaç, karada akciğer solunumu yaparlar.
  Bu hayvanlar da yumurtlayarak çoğalır. Ancak, iki yaşayışlılarda yumurta ve sperm dişi hayvanın vücudunda değil, dışarıda buluşur. Bu olaya dış döllenme denir. Dişi hayvan yumurtalarını su içine bırakır, tam bu sırada dişinin üzerine tırmanmış olan erkek de yumurtalarını suya salar ve döllenme gerçekleşir.
  Anne babanın görevi buraya kadardır. Bir daha yavrularıyla ilgilenmezler. Yumurtadan çıkan yavrular ise ilk etapta anne babaya hiç benzemezler. Daha sonra başkalaşım geçirerek yetişkin hale gelirler.

  Balıklar: Döllenme iki yaşayışlılarda olduğu gibi dış döllenmedir. Onlar da yavrularıyla ilgilenmezler. Yumurtadan çıkan yavrular, anne babasına benzer. İki yaşayışlılarda olduğu gibi çok miktarda yumurta yapılır. Yumurtadan çıkıp, sağ kalarak ergin hale gelenler ise oldukça azdır.
  Balıklarda da bazı aykırı türler vardır. Örneğin; kedi balıklarında yumurtalar dişi balığın içinde olgunlaşır. Engerek yılanı gibi onlar da doğum yapıyormuş sanılabilir.

  Omurgasız Hayvanların Üremesi
  Omurgasız hayvanlar da genellikle eşeyli ürerler ve yumurta oluştururlar. Hayvanın türüne göre iç döllenme veya dış döllenme yapabilirler. Birçoğunda erkek ve dişi hayvan farklı bireylerdir. Bazı omurgasızlarda ise cinsiyet ayırımı görülmez. Hem sperm hem yumurta üretebilirler. Genellikle yumurta ile ürer, çok sayıda yavru yapar, yavrularıyla ilgilenmezler. Ancak karınca, bal arısı gibi koloni halinde yaşayan böceklerde larvalar ergin hayvanlar tarafından beslenir.


  Yukarıdaki bölüm Refik Bayran tarafından hazırlanmıştır.


  CANLININ ÖZELLİKLERİ VE GELECEĞİNDEN SORUMLU YAPI: Canlının ortak özelliklerinden biri de çoğalmadır. Canlılar nesillerini sürdürebilmek için çoğalırlar. Çoğalma olayına, üreme de denir. Üreme, canlıların kendilerine benzer yeni bir canlı oluşturmasıdır.
  Çoğalma (üreme) olayının temel amacı türün sürmesini sağlamaktır.

  CANLILARIN KENDİLERİNE BENZER CANLILAR OLUŞTURMASI:
  Eşeyli üreme: Eşeyli üreme, üreme hücreleri olan dişi ve erkek gametlerin birleşmesiyle olur. Bu üremede erkeklerdeki sperm hücresi, dişilerdeki yumurta hücresini döller. Döllenmiş yumurta hücresi (zigot) gelişmesini tamamlayarak yeni bir birey oluşturur. İki değişik gametin birleşmesiyle olan bu üremeye, eşeyli üreme denir.
  Çiçekli bitkilerin hepsinde eşeyli üreme görülür. Kara ve suda yaşayan hayvanların çoğu eşeyli olarak ürer.
  Eşeyli üremede sperm ve yumurta hücreleri “n” sayılarda birleşerek “2n” sayıda kromozom taşıyan zigot oluşur. Zigot gelişerek embriyoyu oluşturur. Embriyo da gelişmesini tamamlayarak yavru canlıyı oluşturur.
  Eşeyli üreme ile değişik gen kombinasyonlarındaki gametler birleştiği için canlılarda çeşitliliğin oluşması sağlanır. Eşeyli üreyen canlılar, ortam koşullarındaki değişmelere çok çabuk uyum sağlar. Canlının uyum özelliği artar. 
  Devamını Oku...

  Tarih Boyunca Atom Kavramı

 • by
 • çalışma kitabı cevapları

 • Tarih Boyunca Atom Kavramı

  DEMOCRİTUS :
  Maddenin küçük ve bölünemez parçacıklardan oluştuğu fikrini ortaya atan ilk kişi, Yunanlı filozof “Democritus”dur. Democritus’a göre bütün maddeler aynı tür (özdeş) atomlardan oluşuyordu. Maddelerin farklı görünmesinin sebebi, atomların farklı şekilde dizilmesiydi.

  JOHN DALTON :
  İngiliz bilim adamı Dalton’a göre; maddenin en küçük yapı taşı atomdur. Atomlar bölünemez. Bir maddenin bütün atomları aynıdır. Farklı maddelerin atomları da farklıdır.

  J.J.THOMSON :
  Atomun yapısında atomdan daha da küçük parçacıkların olduğunu keşfetti. Yaptığı çalışmalar sonucunda atomu, içinde erik parçacıkları bulunan bir pudinge benzetti.

  ERNEST RUTHERFORD :
  Thomson’un bulduğu küçük parçacıkların atomun içinde değil atom merkezinin (çekirdek) etrafında dolaştığını ileri sürdü. Rutherford atom için geliştirdiği mo****, Güneş’in etrafında dönen gezegenlere benzetti.

  NİELS BOHR :
  Danimarkalı bilim adamı Bohr, elektronların atomun çevresinde belirli yörüngeler izlediğini belirtti.


  * Bugün kullanılan atom modeli Bulut modelidir. Bu modele göre; atomun merkezinde (çekirdeğinde) (+) yüklü protonlar ve yüksüz nötronlar bulunur. Atom çekirdeğinin çevresinde ise (-) yüklü elektronlar sürekli hareket halindedir.

  ATOM


  Maddelerin, gözle görülemeyecek kadar küçük olan yapı taşlarına “atom” denir. Atom kelimesi Yunanca “bölünemez” anlamına gelen “atomos” kelimesinden gelir.
  Atomlar küre şeklindedir.
  Devamını Oku...

  Yaşamımızdaki Elektrik

 • by
 • çalışma kitabı cevapları

 • Soru ve Cevaplar ile Yaşamımızdaki Elektrik
  1.Elektrik bir enerji midir?
  Evet.
  2.Elektrik enerjisi başka enerjilere dönüştürülebilir mi?
  Evet. Vantilatör de hareket enerjisine,ufoda ısı enerjisine,lambada ısı ve ışık enerjisine,hoparlörde ses enerjisine dönüştürülebilir.
  3.Elektrik enerjisi üretmek için kurulan tesislere ne denir?
  Elektrik santrali denir.
  4.İletken nedir?
  Elektrik enerjisinin üzerinden geçişine izin veren maddelere elektrik iletkeni denir.
  5.Yalıtkan nedir?
  Elektrik enerjisini iletmeyen maddelere yalıtkan denir.
  6.İletkenlere örnek veriniz.
  Altın,gümüş,bakır,demir,tuzlu su,sirkeli su,limonlu su v.b.
  7.Yalıtkanlara örnek veriniz.
  Şekerli su,saf su,tahta,plastik,kumaş vb.
  8.Gazlar iletken hale gelebilir mi?
  Evet. Yıldırım ve şimşekte hava iletken hale gelir. Aydınlatmada kullanılan floresan lambalar ve reklam tabelalarında kullanılan neon lambalar,gazların özel koşullarda iletkenlik kazanmasından yararlanılarak yapılmıştır.
  9.Bir elektrik devresinde bakır tel yerine aliminyum tel kullanılırsa ampulün parlaklığı değişir mi?
  Evet.
  10.Tüm metal tellerin elektrik iletkenliği aynı mıdır?
  Hayır. Hepsi birbirinden farklıdır.
  11.Direnç nedir?
  Maddelerin elektrik enerjisinin iletimine karşı gösterdikleri zorluğa direnç denir. Direncin birimi ohm(om) dur. Ve Ω sembolüyle gösterilir.
  12.Bir iletken telin direnci nelere bağlıdır?
  Üç şeye bağlıdır. Telin uzunluğuna,telin kalınlığına ve telin yapıldığı maddenin cinsine
  13.Aynı maddeden yapılmış ve aynı kalınlıkta iki telimiz olsun. Bu tellerden uzun olanın mı yoksa kısa olanın mı direnci daha büyüktür?
  Uzun olanın direnci daha fazladır.
  14.Aynı maddeden yapılmış ve uzunlukları birbirine eşit olan iki telimiz olsun. Bunlardan biri ince diğeri kalın olsun. Acaba ince olanın mı yoksa kalın olanın mı direnci daha büyüktür?
  İnce olanın telin direnci daha büyüktür.
  15.Kalınlıkları ve uzunlukları aynı olan iki telimiz olsun. Bunlardan biri aliminyum olsun. Diğeri bakır olsun. Bu tellerin direnci aynı olur mu?
  Hayır olmaz. Çünkü bu tellerin yapıldıkları maddelerin cinsleri farklıdır.

  16.Basit bir elektrik devresinin elemanları nelerdir?
  Anahtar,ampul,pil ve bağlantı kablosudur.
  17.Bir devre elemanının direncini ölçmek için kullanılan aletin adı nedir?
  Direnç ölçer(Ohmmetre) dir.
  18.Filaman nedir?
  Ampulde ışık oluşturmak için kullanılan tellere filaman denir. Filaman çoğunlukla tungsten metalinden yapılır. Bakır kadar iyi iletken olmayan tungsten metali yüksek dirence sahiptir. Bu yüksek direnci daha da artırmak için filamanın uzun ve ince yapılır.
  19.Reosta nedir?
  Değişken direnç anlamına gelir. Elektrik devresinin direncini artırıp azaltmaya yarar.
  Devamını Oku...

  Madde Kavram Haritası Tablo

 • by
 • çalışma kitabı cevapları
 • Madde Kavram Haritası  Tablo

  Devamını Oku...
   
  Copyright (c) 2010 aygunhoca
  Sponsored by : Fastoyun