4. Sınıf ve Teknoloji Çalışma Kitabı 2. Ünite cevapları

Posted on
 • 15 Aralık 2011 Perşembe
 • by
 • çalışma kitabı cevapları
 • in
 • Etiketler:

 • 4. Sınıf ve Teknoloji Çalışma Kitabı 2. Ünite cevapları
  2. ÜNİTE: MADDEYİ TANIYALIM
  KONU: Maddenin ölçülebilir özellikleri
  Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
  a. Maddelerin kütlesi (tartısı) hangi aletle ölçülür?
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  b. Kütle birimlerini yazınız?
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
  c. Tartacağımız maddeleri içine koyduğumuz kabın darası nasıl bulunur?
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ç. Hacim ölçü birimlerini yazınız?
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Aşağıda verilen cümlelerdeki noktalı yerlere, kutu içindeki kelimelerden uygun olanını yazınız.
  Şeklini- terazi-dara -litre
  a) Kütle eşit kollu …………………………………… ile ölçülür
  b) Maddeleri tartmak için kullanılan kabın kütlesine ………………………. denir.
  c) Sıvıların hacim ölçü birimi ………………………………… dir.
  ç) Sıvılar bulunduğu kabın ………………………………… alırlar.
  Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanın başına "D", yanlış olanın başına "Y harfini koyunuz.
  a) ( ) Kütle birimi litre'dir.                        b) ( ) Her maddenin kütlesi vardır.
  c) ( ) Gazların kütlesi vardır.                   ç) ( ) Kilogram kütle birimidir
  1. Aşağıdakilerden hangisi hacim birimidir?
  A) santimetre B) derece C) milimetre D)mililitre

  2. Şekillerde verilen I ve II nolu teraziler dengedir. Buna göre, aşağıda verilen açıklamalardan hangisi doğrudur?
  A) Terazinin dengeye gelmesi için top şişirilmiştir.
  B) Topun içinde bulunan havanın kütlesi vardır.
  C) Şişirilmiş top patlatılırsa terazinin dengesi bozulmaz.
  D) Sönük topun kütlesi, şişirilmiş topun kütlesinden büyüktür.

  3. Aşağıdaki maddelerden hangisinin kütlesi, diğerlerinin kütlesinden daha büyüktür?
  A) 1 kg pamuk
  B) 100 g kahve
  C) 50 kg buğday
  D) 500 g fındık

  4. Senem teyze pazardan 1 kg elma, 500g çekirdek ve 2 kg çay almıştır.
  Buna göre Senem teyzenin aldığı malzemelerin toplam kütlesi kaç gramdır?
  A) 35             B) 350            C) 3500         D) 35000

  5. Şekildeki taş, içinde su bulunan dereceli kabın içine atıldığında su seviyesinin 90'ı gösterdiği gözlemleniyor. Buna göre, taş ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?
  A) Taşın hacmi 20 midir.
  B) Taşın kütlesi 90 gramdır.
  C) Taşın hacmi 90 ml'dir
  D) Taşın kütlesi 20 gramdır.

  6. Kütle ile ilgili olarak aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?
  A) Her maddenin kütlesi vardır.
  B) Kütle, dereceli silindir ile ölçülür.
  C) Kütle birimleri gram veya kilogram'dir.
  D) Gazların da kütlesi vardır
  dersimiz.com

  0 yorum:

  Yorum Gönder

   
  Copyright (c) 2010 aygunhoca
  Sponsored by : Fastoyun