4. Sınıf Matematik Karışık Soru ve Cevapları

Posted on
 • 15 Aralık 2011 Perşembe
 • by
 • çalışma kitabı cevapları
 • in
 • Etiketler:

 • 4. Sınıf Matematik Karışık Soru ve Cevapları


   1- A={0,1,2,3}     B={a,b,2,3} ise   A U B kümesi
       aşağıdakilerden hangisidir?
   
      a- AUB={0,1,2,3,a,b,2,3}        b- AUB={0,1,2,3,a}      
      c- AUB={0,1,2,3,a,b}             d-AUB={a,b,2,3,1}

   2- “İki yüz bin iki yüz iki” doğal sayısının rakamlarla yazılışı
        aşağıdakilerden hangisidir?

        a- 200 222         b- 200 202         c- 200 220        d- 202 202

   3-  23 ile 54 arasında kaç tane doğal sayı vardır?

         a- 27                 b- 28                 c- 29                 d- 30

   4-  325 doğal sayısının yüzler basamağı 1 artar, birler
        basamağı 2 azalırsa sayı kaç artmış  
           olur?

        a- 98                  b- 97                  c- 21                 d- 12

   5- Aşağıdakilerden hangisi A={1,2,3} kümesine denk bir
       kümedir?

       a-K={a,b}         b-L={1,2}         c-M={2,3}       d-N={a,b,c}

   6- Kare şeklindeki masa örtüsünün bir kenarı 125 cm’dir. Bu
        masa örtüsünün çevresi kaç cm’dir?
   
      a-375 cm            b-500 cm           c-450 cm         d-250 cm

   7- 4008:4=? İşleminde bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

      a- 102                 b- 1002             c- 12               d- 101

   8- 35+4=a+35 işleminde a yerine hangi sayı yazılmalıdır?

      a- 39                   b- 31                    c- 4                      d- 5

   9- Üç basamaklı en büyük doğal sayının 1/9  ‘unun 5 katı kaçtır?
                                                                     
      a- 555                 b- 111                   c- 999                  d- 655

   10- Birler bölüğü 542, binler bölüğü 167 olan doğal sayı
         aşağıdakilerden hangisidir?

       a- 542 167          b- 452 167          c- 167 542         d- 267 542

   11- Çevresi 320 m olan karenin üç kenarı kaç m’dir?

      a- 80 m               b- 160 m              c- 280 m          d- 240 m

   12- Uzun kenarı 175 cm, kısa kenarı 115 cm olan dikdörtgenin
         çevresi kaç cm’dir?

      a- 290 cm            b- 580 cm             c- 480 cm        d- 350 cm

   13- Kenarları 197 cm, 185 cm ve 216 cm olan üçgenin çevresi
         kaç cm’dir?

      a- 498 cm            b- 398 cm              c- 589 cm        d- 598 cm

   14- 32’den 81’e kadar kaç tane doğal sayı vardır?

      a- 49                   b- 50                      c- 51                d- 48
   
   15- 580 dm  kaç m eder?

      a- 58 m               b- 580 m                c- 5800m         d- 508 m

   16- 5 hm kaç m eder?

      a- 5 m                 b- 50 m                  c- 500 m         d- 5000 m

   17- 285 496 + ... ... = 453 080 işleminde diğer toplanan
         aşağıdakilerden hangisidir?

      a- 165 584           b- 167 584             c- 169 584       d- 166 584


    18- 5 ile çarpılıp 5 eklenince 85 eden sayı aşağıdakilerden
         hangisidir?
      a- 20                  b- 21                       c- 16               d- 22

   19- 375’in  2/5  ‘inin 50 fazlasının yarısı kaç eder?
      a- 100                b- 200                      c- 150             d- 75

   20- Çarpımları 500 olan iki doğal sayıdan biri 20 ise diğeri
          kaçtır?
      a- 50                 b- 23                   c- 25                      d- 21

   21-  4/5 ‘ünün 25 fazlasının 4 katı 340 olan sayı aşağıdakilerden
           hangisidir?
      a- 7 5                 b- 90                  c- 60                      d- 30

   22- “Dört yüz altı bin altmış altı” doğal sayısının basamak ve
          sayı değerlerinin toplamı kaç eder?
      a- 406 500        b- 460 166           c- 46 200              d- 406 066

   23- Aşağıdakilerden hangisi bileşik kesirdir?
        a-   4/7           b- 7/5                 c- 2/27                  d- 3/13


  CEVAP ANAHTARI   1- C     2-B    3-D     4-A      5-D   6-B    7-B    8-C    9-A    10-C    11-D      12-B    13-D   14-B    15-A    16-C     17-B      18-C     19-A    20-C     21-A     22-D     23-B
                                             

  0 yorum:

  Yorum Gönder

   
  Copyright (c) 2010 aygunhoca
  Sponsored by : Fastoyun