4. Sınıf Fen çalışma kitabı 2. ünite cevapları

Posted on
 • 15 Aralık 2011 Perşembe
 • by
 • çalışma kitabı cevapları
 • in
 • Etiketler:

 • 4. Sınıf Fen çalışma kitabı 2. ünite  cevapları
  2. ÜNİTE: MADDEYİ TANIYALIM
  KONU: Isı ve Sıcaklık
  Maddenin Hâl Değişimi
  1. Maddenin katı hâli 2. Maddenin sıvı hâli 3. Maddenin gaz hâli
  Maddeler ısı etkisiyle hâl değişimine uğrarlar.
  1- Erime: Katı maddenin ısı artışı ile sıvı hale geçmesine erime denir. Buz katı bir maddedir. Isısı "0" (sıfır) derece veya daha yüksek olan bir ortamda buz erir ve suya dönüşür. Ayrıca ılık veya sıcak suyun içerisine buz atarsak çok hızlı erir.
  2- Donma: Sıvı maddelerin ısı kaybederek katı hale dönüşmesine donma denir. Örneğin; buzdolabında ısı, sıfır derece ve daha altında olduğu için, koyduğumuz bir şişe su, bir süre sonra donar ve buz olur.
  3- Buharlaşma: Sıvı maddelerin gaz haline dönüşmesine buharlaşma denir. Su ısıtılınca buhar olur.
  4- Bozunma: Katı maddeler ısıtılınca sıvı hale geçerler. Ancak, bazı katı maddeler, ısı alınca temel özelliklerini yitirirler. Buna bozunma denir. Örneğin; bir kâğıda ısı verildiğinde erimez veya gaz haline dönüşmez. Kararır ve kömürleşir. Yani bozunur.
  Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
  1. Odamızda bulunan termometrede sayısal değerler neyi ölçüyor?
         A. Sıcaklığı     B. Isıyı    C. Boyunu    D.Kütle miktarını
  2. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
       A. İki madde birbirine temas ettiğinde ısı alışverişi yaparlar.
     B. Isı, sıcaklığı yüksek olan maddeden, sıcaklığı düşük olan maddeye akar.
     C. Isı veren maddenin sıcaklığı azalır.
      D. Dondurma ısı verir, dilimiz ısı alır.
  3. Çevremizde her maddenin bir sıcaklığı vardır. Maddenin sıcaklığını …………………… adı verilen bir aletle ölçülebilir.
  Yukarıdaki cümlesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
       A. Terazi      B. Termometre      C. Saat      D.Derece
  5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
      A. Maddelerin ısı etkisiyle yapılarının değişmesine bozunma denir.
      B. Katı hâldeki maddelerin ısı alıp sıvı hâle geçmesine erime denir.
     C. Sıvı hâldeki bulunan bir maddenin katı hâle dönüşmesine donma denir.
     D. Maddeler hâl değiştirdiğinde yapılarında bir değişme olur.  Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanın başına D, yanlış olanın başına Y harfi yazınız.

  1. ( ) Maddeler, erime ve katılaşma özellikleri kullanılarak şekillendirilebilir.
  2. ( ) Demir ve bakır cevheri doğal maddedir.
  3. ( ) Isı termometre ile ölçülür.
  4. ( ) Sıcaklık birimi joule'dür.
  5. ( ) Sıcaklıkları farklı iki ortam arasındaki ısı akışı gözlenemez ancak ortamların sıcaklıklarındaki değişim ölçülerek, ısı akışı tespit edilebilir.
  6. ( ) İnsanlar ve doğa maddeyi değiştirebilir.

  Aşağıdaki cümlelerle doğru kavramı eşleştiriniz.
   
   a. buz     b. Yapay    c. İşlenmiş    ç. Doğal    d. hâl değişikliği   e. Gaz
                   ... 1. Maddelerin insan eli değmemiş tabiatta bulunan şeklidir.
                  ... 2. Doğadaki maddelerin ürün hâline dönüştürülmüş şekli
                  ... 3. Doğadaki örneklerine benzetilerek insan eliyle yapılan maddeler.
                 ... 4. Isının maddelerde meydana getirdiği etkilerden biridir.
                 ... 5. Maddenin hâllerinden biridir.
                 ... 6. Suyun katı hâlidir.

  Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanın başına D, yanlış olanın başına Y harfi yazına.

  1.( ) İnsanlar ve doğanın madde üzerindeki etkileri her zaman olumludur.
  2.( ) Petrol, doğal maddedir.
  3.( ) Isıalan katı maddeler eriyerek sıvı hâle geçer.
  4.( ) Bazı maddeler ısı etkisiyle bozunun
  5.( ) Isı bir maddedir.
  6.( ) Plastik ve benzin, işlenmiş maddeye örnek verilebilir.
  7.( ) Rüzgâr ve yağmur, maddeyi tahrip eden doğal etkenlerdendir.

  Aşağıdaki kavramları ok işaretlerini kullanarak tanımlarıyla eşleştiriniz.

  Alet ( )                           a. Maddelerin şekil almış hâli
  Eşya ( )                          b. Belli şekle sahip nesneler
  Katı ( )                            c. Konulduğu kabın şeklini alan
  malzeme ( )                  ç. Uzun süreli kullanılan ve eskiyen
  cisim ( )                        d. Kullanıldıkça azalıp tükenen
  sıvı ( )                         e. Malzemeyi işlemeye yarar


  2. ÜNİTE: MADDEYİ TANIYALIM
  KONU: Maddenin Değişimi

  Maddeler doğanın ve insanların etkileri ile değişime uğramaktadır. Doğa, yağmur kar dolu rüzgar v.b. etkilerle maddenin yapısını değiştirmektedir. Ayrıca insanlar maddeleri şekillendirerek kendi kullanımlarına uygun hâle getirmektedirler. Maddeler iki ayrı şekilde değişime uğramaktadırlar. Sadece şekil ve dış görünüm değişimi fiziksel;
  kendi özelliklerini kaybederek yeni maddeye dönüşmeleri kimyasal değişim olarak adlandırılır.
  Suyu soğuttuğumuzda buza dönüşür. Peki buzu erittiğimizde neye dönüşür? Buz suyun katı hâlidir. Su soğuduğunda buza dönüşürken buz ısıtılınca tekrar suya dönüşür.
  Değişim sadece dış görünüştedir. Yani fiziksel değişimdir. Yumurtayı haşladığımızda neye dönüşüyor? Pişmiş yumurta soğuduğunda tekrar taze yumurtaya dönüşüyor mu? Geri dönüşüm olmayışı değişimin sadece dış görünümde olmadığını
  gösterir yani değişim kimyasaldır
  Aşağıda verilen olayların fiziksel ya da kimyasal değişim olup olmadığını ve doğal ya da yapay olup olmadığını yazınız.

  OLAY

  Maddede meydana gelen değişim
  Maddenin değişimi

  Fiziksel
  Kimyasal Yapay Doğal

  Camı kırmak
  Suyun donması
  Kağıdı yırtmak
  Kolonyanın uçması
  Bitkilerin besin üretmesi
  Yoğurttan ayran yapılması
  Yumurtanın pişmesi
  Odunun boyanması
  Tuzun suda çözünmesi
  Toprakta buğday yetişmesi

  Aşağıdaki soruları cevaplayınız
  a.Maddeler kaç şekilde değişime uğrar?
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
  b.Fiziksel değişim nedir? Örnek veriniz.
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………
  c. Kimyasal değişim nedir? Örnek veriniz.
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ç. Bir miktar buzu eritip su elde etmek ile bir miktar sütü yoğurt yapmak arasındaki fark maddenin değişimi açısından nedir?
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
  Aşağıda verilen cümlelerdeki noktalı yerlere, kutu içindeki kelimelerden uygun olanını yazınız.
  İşlenmiş- fiziksel -doğal -kimyasal
  a) Doğanın etkisi ile bir maddenin şekil değiştirme olayına ……………………….. oluşum denir.
  b) Bir maddenin sadece dış görünüşünde meydana gelen değişime ………………………. değişim denir.
  c) Bir maddenin içyapısında meydana gelen değişime ………………………… değişim denir.
  ç) Doğadaki bir madde işlenerek aynı özellikte elde edilen başka bir maddeye ………………………………. denir.

  Aşağıda verilen ifadelerin doğru olanının başına "D", yanlış olanın başına "Y” harfi koyunuz.

  a) ( ) Buzun erimesi kimyasal bir olaydır.
  b) ( ) Bir tahta işleyerek tahta kaşık yapma olayı bir yapay olaydır.
  c) ( ) Dağların yamaçlarında rüzgâr nedeniyle oluşan oyuklar doğal bir oluşumdur.
  ç) ( ) Kâğıdın makasla kesilmesi kimyasal bir olaydır.
  d) ( ) Demir işleyerek demir kepçe yapılması fiziksel bir olaydır.
  dersimiz.com

  0 yorum:

  Yorum Gönder

   
  Copyright (c) 2010 aygunhoca
  Sponsored by : Fastoyun